Ana sayfa Mevzuat 2016 Kira Artış Oranı ve Kira Zammı Hesaplama

2016 Kira Artış Oranı ve Kira Zammı Hesaplama

1763

Kira artış oranı konusunda eski Borçlar Kanunu’nda bir üst sınır yoktu. Sözleşme serbestisi geçerliydi. Ancak yeni Borçlar Kanunu’yla beraber bu konuda bir üst sınır getirildi.

Kira sözleşmelerinde kira bedeli artışı “Üretici Fiyat Endeksi” (ÜFE)’yi geçmeyecek şekilde sınırlandı.

Bu madde konutlar için 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. İşyerleri için ise 1 Temmuz 2020’ye ertelendi.

İşyerleri için erteleme tarihine kadar sözleşme serbestisi ile kira artışı yapılabilecek. Mevcut kira sözleşmelerinde artış ile ilgili düzenlemeler Temmuz 2020’ye kadar aynen uygulanmaya devam edecek.

 

İşyeri kira artış oranı

Konut kira artış oranı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre hesaplanırken işyeri kira artış oranı 6217 Sayılı Borçlar Kanunu, geçici 2. maddesi gereğince 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Diğer bir ifadeyle mal sahibi 2020 yılına kadar kiracısına istediği oranda zam yapabiliyor. Ancak kira sözleşmesinde halihazırda artış oranını belirleyen bağlayıcı bir madde varsa, artış yaparken bu maddeye bağlı kalması gerekiyor. Özetlemek gerekirse 2016 işyeri kira artış oranı sözleşmede ne kadar belirtilmişse o düzeyde olacaktır.

2016 işyeri sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken husus sözleşmenin kira artışı kısmında herhangi bir hüküm yer alıp almadığıdır. Eğer yer almıyorsa, mal sahibi istediği oranlarda zam yapma hakkına sahiptir.

Mal sahibi işyerindeki kiracısına ister ÜFE‘ye ister TÜFE‘ye ister de ( TÜFE + ÜFE ) / 2 ortalamasına göre zam yapabiliyor.

İşyeri kira artışları TÜİK’in açıkladığı 2016 enflasyon oranları ile hesaplanıyor. Burada ÜFE ve TÜFE’nin son 12 aylık ortalamalara göre hangi oranda arttığı baz alınarak hesaplama yapılıyor. Konutlar için yeni kira zammı, bir önceki yılın 12 aylık ortalama değişim oranı kullanılarak hesaplanıyor.

Örneğin, TÜİK’in 12 aylık ortalamalara göre ÜFE oranı Temmuz 2016 için % 4,77 olarak açıklandı. 2016 Haziran ayında kira artış oranını hesaplamak için 2016 Mayıs ayı için açıklanan ÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranı kullanılıyor. 2016 Ağustos ayında işyeri kira artış oranını hesaplamak için 2016 TÜİK’in açıkladığı Temmuz 2016 enflasyon oranları kullanılıyor.

 

Açıklanan rakamlara göre 2017 Ocak’ta kira artış oranı Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre %4.30 olarak uygulanacak.

[table id=1007 /]

 

 

Temmuz 2016 ÜFE oranları 
ÜFE oranları 2016 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %3,96artış ve on iki aylık ortalamalara göre %4,77 oranında artış gösterdi.

Temmuz 2016 TÜFE oranları
TÜFE oranları 2016 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %8,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,91 oranında artış gerçekleşti.

2016 Ağustos ayı işyeri kira artış hesabı (Sözleşmede kira artış maddesi TÜFE oranlarına göre düzenlenmişse)
İşyeri kira bedeli: 10.000 TL
2016 Ağustos ayı işyeri kira artış oranı: Yüzde 7,91 (TÜFE oranlarına göre)
Zam bedeli: 791 TL
Zamlı kira bedeli: 10.791 TL