Ana sayfa Mevzuat 2017 Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi)

2017 Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi)

299

2017 yılı için vergiden istisna edilen yemek bedeli 14,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2017 yılı için 14,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadarki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

2017 yılı için vergiden muaf tutulan günlük yemek bedeli : 14,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir.

Yıllara göre vergiden istisna edilen yemek bedeli tutarları (KDV Hariç) aşağıdaki gibidir:

[table id=13 /]