Kartal Mali Müşavirlik


İstanbul Kartal Bölgesinde Mali Müşavirlik hizmeti verdiğimiz mükelleflerimizin iş hayatlarında karşılaşabileceği tüm problemleri tecrübeli ve uzman ekibimizin verdiği güvenle, en güncel mevzuat ve en son teknolojiyi kullanarak çözüme kavuşturuyoruz. Kartal Mali Müşavir, bordro ve raporlama hizmetlerimizle, titizlikle ve eksiksiz olarak işletmenizin verimliliğinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı oluyoruz.

Kartal Mali Müşavir hizmetlerimizle, işletmenizle ilgili tüm mali işlerde veya bireysel olarak gayrimenkul gelirleriniz, veraset ve intikal işlemlerinizde, kamu idareleriyle mükellef arasındaki bütün anlaşmazlıklarda deneyimli ve uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.

Bağlantıların ve iletişimin giderek arttığı iş dünyasında iş süreçlerine ithalat, ihracat, tedarik, modern üretim ya da global stratejik ortaklıklar yoluyla çağdaş ve uluslararası bir boyut katıyoruz. Küçük bir işletme veya büyük bir şirket olmanız fark etmiyor. Gerekli uzmanlık ve esneklikle size çok uzak görünen şeyler yanı başınıza gelecek.

Kartal Mali Müşavir ve Muhasebe hizmetlerinde amacımız uluslararası muhasebe standartları ve yasaların gerektirdiği şartları yerine getirerek hem kamu idarelerine hem de şirket ortak ve yöneticilerine sağlıklı ve sürekli bilgi aktarabilmektir. Bu hedef doğrultusunda kaynakların etkin kullanımı, gereksiz yatırımların önlenmesi, verimli ve kaliteli bir sistemin kurulması sağlanır. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları teknik bilgi, deneyim ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

175HayranlarBeğen
2TakipçilerTakip et
0TakipçilerTakip et

Şirket Kuruluşu Rehberi

Muhasebe Hizmetleri

 • Şirket açılış, kapanış ve tasfiye işlemlerinin yapılması.
 • Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.
 • Fabrika ve Üretim tesisleri için; Maliyet ve Üretim muhasebesi sisteminin tüm süreçlere göre yapılması ve üretim reçeteleri oluşturulması.
 • Gayrimenkul Gelirleriniz ve Diğer beyan ve bildirimleriniz için danışmanlık yapılması

Ceza İndirimi ve Uzlaşma

 • İdarece kesilen vergi cezalarının indirim konusu yapılması ve mükellefle idare arasında meydana gelebilecek vergi ihtilaflarının süratle çözümü için her türlü girişimi yapıyoruz.

Bordro Hizmetleri

 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları, ücret pusulaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Eğitim ve Danışmanlık

 • Muhasebe ve mali işlerinizle ilgili tüm konularda sıcak, samimi ve alanında uzman ekibimizle eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması.
 • Yasal defterlerin Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa uygunluğunun sağlanması.
 • Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü.
 • Revizyon sonucundaki tespit ve önerilerin yönetime rapor halinde sunulması.

İntikal ve Veraset İşlemleri

 • Ölüm ve gaiplik durumunda tüm miras işlemlerinizi ve diğer bedelsiz intikallerinizi vergi kanunlarına uygun bir şekilde ele alıyor ve gerekli beyannameleri düzenliyoruz.

İthalat İhracat Hizmetleri

 • Gümrük ve mali mevzuatlara uygun olarak tüm ithalat – ihracat muhasebe sürecinin yönetimini titizlikle yapıyoruz.

Son Yazılarımız

Mali Müşavir

Ekşi Sözlük Mali Müşavirlik İçin Ne Diyor?

Çevremizden birçok kez duymuşuzdur “Mali Müşavir ne iş yapar?” sorusunu. Gerçekten de mali terimler, vergi konuları ve muhasebe birçok insana sıkıcı ve karmaşık geldiği...
home ofis

Home Ofis Şahıs İşletmesi Kuruluşu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni sektörler ve yeni meslek alanları hızla oluşmaya başladı. Bunlar arasında danışmanlık, web tasarımı, editörlük, e-ticaret gibi birçok iş alanını saymak...
Mali Müşavir

Hem Babadan Hem Eşten Ölüm Aylığı Alınabilir

Dul kadınların hem babasından, hem kocasından ölüm aylığı alabilmeleri durumu kocanın ve babanın ölüm tarihine ve sigortalılık statüsüne göre değişir. Kişinin SSK'lı eşi 2008...

Duyuru: Prim Erteleme İşlemleri

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi...

Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu (2016 Yılı Gelirleri İçin)

MUHASEBE BÜROLARI İÇİN MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (2016 YILI GELİRLERİ İÇİN) Değerli Üyemiz, Bilindiği gibi 2016 Takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi mükellefi olan müşterilerimiz için, 01- 25/...

2017 Bordro Parametreleri

2017 Yılı Bordro Parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen bu parametrelere ilişkin oranlar aşağıda tablolar halinde sunulmaktadır. Bordro Parametreleri içerisinde, Asgari Ücret, Prime Esas Kazanç taban ve Tavanları, Vergilendirilebilir...

2017 Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi)

2017 yılı için vergiden istisna edilen yemek bedeli 14,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı...

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2017

2017 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 476 Seri No'lu VUK Genel Tebliği'deki ilgili tutar...

Çocuk Yardımı 2017

Sakatlık İndirimi 2017

Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan "Sakatlık indirimi"ne ait 2017 verileri aşağıda tablo şeklinde yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü...

Kocaeli’de 13 şirkete kayyım atandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması doğrultusunda Kocaeli'de faaliyet gösteren 13 şirkete kayyım atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Kocaeli 2....

Ba ve Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru...

SORU 1: Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde...
Mali Müşavir

Yazar kasa fişleri Ba bildirim formunda bildirilir mi?

Evet. Bir aylık dönem içinde aynı kişi veya kurumdan alınan yazar kasa fişleri toplamının Tebliğ ile belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirimine dâhil edilmesi...

2017 Asgari Ücret Açıklaması

Sendikaların asgari ücretin bin 600 lira olması talebine yönelik açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "İstemenin sonu yok, ekonominin realitelerini unutmamak lazım" diye konuştu. Ekonomi Bakanı...

Aracımızı sigorta yaptırdık. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?

Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim?396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan...