Ana sayfa Pratik Bilgiler Oda Kayıt Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Oda Kayıt Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

1194

Oda Kayıt Beyannamesi şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin unvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

 

Icon Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi 333.74 KB Download