Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında...

Hatırlanacağı üzere, 10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Kanun’un 21. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık...

Gelir ve Kurumlar Vergisi Birleşecek – Vergi Kanunlarına Önemli Düzenlemeler Geliyor

64 üncü hükümet tarafından Meclise sunulan hükümet programının ‘’İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi’’ başlığını taşıyan dördüncü bölümünde mali disiplin, kayıtdışılığın azaltılması, kamu sermayeli şirketler ve...

Tüm işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi zorunluluğu geliyor

İş kazalarını önlemek amacıyla 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda öngörülen geçiş sürecinin son aşaması, 1 Temmuz’da tamamlanıyor. Bu tarihten itibaren kamu...

Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave...

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/106 KONU: Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır. 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde gelir...

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu hakkında en güncel bilgiler nedir? Gerekli evraklar ve prosedürler nedir? Ne kadar süre ve maliyet gerektirir? gibi sorular herhalde Anonim Şirket...

1 Gün Çalışana da Tazminat

Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatı sorununun çözümünü gündeminin ilk sıralarına aldı. Yeni sistem ile fon dönemi başlayacak, 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı olacak. Her çalışanın...

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu hakkında en güncel bilgiler nedir? Gerekli evraklar ve prosedürler nedir? Ne kadar süre ve maliyet gerektirir? gibi sorular herhalde Limited Şirket...

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli...

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartları Nelerdir?

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma günümüz modern devletlerinde her vatandaşın temel haklarından biridir. Bilindiği üzere ülkemizde de 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte nüfus mernis kayıtları da...

Emlak Vergisinde İnce Detay!

Emlak Vergisi Nedir, Ne Zaman Ödenir? Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler "emlak vergisi"ne tabidir. Emlak vergisini belediyeler tahsil etmektedir. Öncelikle emlak vergisi ödeyecek gayrimenkul sahiplerine,...

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme GünüYıllık Kurumlar Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Nisan DönemiNisan ayı sonuYıllık Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz...
Mali Müşavir

Vergi Uygulamalarında Sanal Ofis

Bilindiği gibi, gerçek  ve tüzel kişilerde  işyeri 213 sayılı VUK’nun 156.maddesinde düzenlenmiştir.  VUK’nun  kabulünden  sonra  neredeyse 56 yıl geçmiştir.  Yasanın  yürürlüğe girmesinden  sonra mükelleflerin ...

Oda Kayıt Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Oda Kayıt Beyannamesi şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki...

Şahıs Şirketi Kuruluşu

Şahıs Şirketi Kuruluşu hakkında en güncel bilgiler nedir? Gerekli evraklar ve prosedürler nedir? Ne kadar süre ve maliyet gerektirir? gibi sorular herhalde Şahıs İşletmesi...

Vergi ve SGK Borçlarına Yeniden Yapılandırma (2016) – 6736 Sayılı Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki...