Mali Müşavir Kimdir? Nasıl Olunur?

Mali Müşavir olmak isteyen genç arkadaşlara yardımcı olmak adına çok fazla detaya girmeden kısa bir bilgilendirme yazısı yazmak istedim. Böylece genel bir fikir edinip...

Anonim Şirketlerde Ve Yapı Kooperatiflerinde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluğu

Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur.Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas...

Anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin istisna

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit...

2017 Asgari Ücret

2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,06 TL olarak belirlendi. 2017 Asgari ücret yüzde 8 olarak...

Aktife kayıtlı taşınmaz satışının muhasebe kaydı

Aktife kayıtlı taşınmaz satışının muhasebe kaydı işlemini bir örnekle gösterelim.Aktife 100.000 TL kayıtlı ve 60.000 TL birikmiş amortismanı bulunan bir taşıt 60.000 TL +...

İhracat İşlemlerinde Hangi Tarihteki Döviz Kuru Esas Alınacaktır?

Günümüzde ihracat yapan işletmelerde kayıtların hangi tarihteki kur üzerinden yapılacağı hususunda sıklıkla kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Aslında bu konu kanun ve tebliğlerde yeterince açıklanmıştır. 3065 sayılı...

2017 Yılı İçin Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

TÜİK, 2017 yılında çeşitli harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan, Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre YİÜFE’yi yüzde 3.83...

2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı

Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2017 2017 Yılı için geçerli kabul edilecek Amortisan ve Demirbaş Sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. 2017...

KDV Beyannamesinde İlave Edilecek KDV Bölümünün Kullanım Alanları Nelerdir?

Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenlerken karşımıza çıkan İlave Edilecek KDV kutusu zaman zaman kafamızı karıştırabilir. Bu bölümün kullanım alanlarını netleştirmekte fayda var. İlave Edilecek...

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta2 Haftalık Ücret6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta4 Haftalık...

2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

Asgari Geçim İndirimi 2017 yılı tutarları belirlendi. En düşük Agi 2017 rakamı 133,31 TL. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...

2017 SGK Taban ve Tavan Ücretleri Sınırı

2017 SGK Tavan ve Taban Ücretleri belli oldu. 2017 yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) tutarları aşağıda belirtildiği gibidir. SGK...

2017 Gelir Vergisi Dilimleri

2017 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri açıklanmıştır. Gelir Vergisi Tarifesi, Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile bir sonraki yıl uygulanmak üzere Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Gelir...

Pos Bilgileri Sorgulama Sayfası Yenilendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesinin eski sitesi olan https://intvd.gib.gov.tr adresinden bir çok uygulamayı kaldırarak yeni sitesi https://intvrg.gib.gov.tr adresine taşıdı. Bir çok uygulama gibi Pos Bilgileri Sorgulama sayfası...

2016 Kira Artış Oranı ve Kira Zammı Hesaplama

Kira artış oranı konusunda eski Borçlar Kanunu'nda bir üst sınır yoktu. Sözleşme serbestisi geçerliydi. Ancak yeni Borçlar Kanunu'yla beraber bu konuda bir üst sınır...