Ana sayfa Duyurular Duyuru: Prim Erteleme İşlemleri

Duyuru: Prim Erteleme İşlemleri

361

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş ve anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı genelge ile 27.2.2017, 23.2.2017, 16.2.017, 14.2.2017 tarihi duyurularımızla açıklanmış olmakla birlikte 2017/1. Ayda ertelemeye esas tutarın hesaplanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Buna göre;

1-Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

2-Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş (2 nolu belge türü) sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

3- İşverenlerin 2016/Aralık ayına ilişkin 6661 asgari ücret destek tutarları 2017/Ocak ayına ilişkin prim tutarlarına mahsup edilmekle birlikte, bazı işverenlerimizin 2016/Aralık ayı asgari ücret destek tutarlarının 2017/Ocak ayı tahakkuklarından düşülmediği anlaşılmış olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve gün içerisinde mahsupların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

4-2017/1. Ay için ertelemeye esas tutar,
4.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için; 2016/Ocak ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Ocak ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

Örnek: 01.05.2015 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/1. Ay için 1 nolu belge türünden 5 sigortalı için 150 gün, 2 nolu belge türünden ise 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı 150 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 150 gün x 20,70 TL=3.105,00 TL olacaktır.

Örnek: 20.04.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 12 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 10 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 12 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 12 gün x 20,70 TL=248,40 TL olacaktır.

Örnek: 10.06.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/6. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 20 gün, 2016/7. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün ve 2016/8. Ay için 1 nolu belge türünden 1 sigortalı için 5 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler hariç tüm sigorta kollarından bildirim 2016/Ağustos ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.

Örnek: 01.02.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/2. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 60 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında,

Sigortalı
(2016/Şubat)
Belge Türü
(2016/Şubat)
Gün
(2016/Şubat)
SPEK
(2016/Şubat)
2017/Ocak ayı için uygulamada
baz alınacak olan sigortalıların gün
sayısı
(a) 1 30 3.500,00 – (*)
(b) 1 30 2.400,00 30
(c) 2 30 2.200,00

(*) Günlük kazanç 110,00 TL nin üzerinde olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır. söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Şubat ayında olduğu için) 30 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 30 gün x 20,70 TL=621,00 TL olacaktır.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

PDF formatında okumak için tıklayınız