Ana sayfa Mevzuat Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartları Nelerdir?

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartları Nelerdir?

183

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma günümüz modern devletlerinde her vatandaşın temel haklarından biridir. Bilindiği üzere ülkemizde de 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte nüfus mernis kayıtları da esas alınarak ikameti Türkiye’de bulunan herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Çalışanların, işsizlerin, öğrencilerin kısaca herkesin en çok merak ettiği soruların başında sağlık hizmetlerinden ne zaman faydalanacakları, hastaneye ne zaman gidebilecekleri gibi sorular gelmektedir. İşte bu soruların cevapları:

Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için kaç gün gereklidir?

Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Ancak, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde, toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması şartı aranmaz.

Örnek: Ayşe Hanım babasının sağlık güvencesinden faydalanırken 01.05.2015 tarihinde ilk defa ssklı bir işte çalışmaya başlamıştır.Ayşe Hanım’ın babasından süregelen provizyonu bulunduğu için 30 gün beklemesine gerek bulunmamakta ve Ayşe Hanım 01.05.2015 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalabilecektir.

Bağ-Kur’da borç kaç aydan fazla olursa sağlık hizmeti kapanır?

4/b sigortalılık statüsüne tabi olan eski adıyla Bağ-kurlu olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki sayılan şartlarla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması veya 60 günden fazla borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinden koşulsuz faydalanabilecek olanlar kimlerdir?

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda yukarıda sayılan şartlar aranmaz.

İşten ayrılan, Bağ-Kur’u terk eden sağlık hizmetlerinden kaç gün faydalanır?

4/a (SSK), 4/b (Bağ-kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne tabii olan genel sağlık sigortalıları, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Bu durumda, 4/b sigortalıları için prim ve prime ilişkin borçlarının olup olmadığına bakılmaz ve bu haktan bakmakla yükümlü kişiler de yararlanır.

Liseden mezun olanlar kaç ay daha sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler?

Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.