Ana sayfa Mevzuat Sakatlık İndirimi 2017

Sakatlık İndirimi 2017

161

Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan “Sakatlık indirimi”ne ait 2017 verileri aşağıda tablo şeklinde yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Sakatlık İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir.

Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Sakat, %60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Sakat olarak değerlendirilmektedir.

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 900,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 470,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 210,00 TL

[table id=10 /]