Ana sayfa Kategori Dışı Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

64

[table id=1 /]

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

Kanunun (53).’üncü maddesine göre İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri, hizmet süresi; 

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört işgünü

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi işgünü

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı işgünü 

olarak tespit edilmiştir.

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.